Policy

Miljöpolicy

Atigarden AB Construction, skall ständigt bedriva ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan.
I vår verksamhet ska miljölagstiftning och myndighetskrav utgöra en miniminivå för miljöarbetet.
All hantering skall ske på bästa möjliga miljömässiga sätt.
Personer som arbetar i företaget eller på vårt uppdrag ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.
Våra kunder skall aktivt erbjudas miljöriktiga lösningar och tjänster.
Inom branschen ska vi inspirera samarbetspartners och uppdragsgivare att i sin verksamhet öka fokuseringen på miljön.
Genom denna inriktning vill vi bidra till en bättre miljö samt göra företaget mer attraktivt för anställda, samarbetspartners och uppdragsgivare.

Kvalitetspolicy

Atigarden AB Construction ska genom lyhördhet för våra uppdragsgivares önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.
Erbjuda rätt kvalitet efter önskad nivå och gällande lagstiftning så att kostnaden för uppdraget blir så optimal som möjligt för uppdragsgivare.
Skapa ett bra och nära samarbete med såväl uppdragsgivare som samarbetspartners och leverantör för att säkerställa uppdragets kvalitet.