Tjänster

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Certifierad av SP Sitac, Certifikat SC-0237-13

Projektledning

Att styra kostnader, tid och kvalitet är oftast de viktigaste och svåraste uppgifterna i ett byggprojekt. Vi har erfarenhet och kompetens av projektledning som bland annat innefattar:
• Tidsplanering
• Samordning
• Upphandlingar
• Projekt- och byggmöten
• Referens- och budgetkalkylering
• Ekonomiuppföljning

Entreprenad juridik i samarbete med A. Advokatbyrå AB

• Avtal och kontrakt
• Tvister

Bygglovsärenden

• Ansökan
• Överklaganden
• Strandskyddsdispenser